سیاستگذاران

نیل به اهداف تعیین شده در برنامه­‌های کلان اقتصادی مستلزم اِشراف بر متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی، شناسایی رابطه میان آنها، و تحلیل معادلات اقتصادی و سیاسی بین المللی است. «واحد مطالعات بازار» به واسطه حسن شهرت «گروه دنیای اقتصاد» قابلیت تبادل نظر و همکاری با بسیاری از نهادهای سیاستگذار را دارد و بر این اساس می­تواند مرجعی برای ارائه مشاوره به تصمیم‌سازان باشد.