مدیران

ارتقای بهره­‌وری در هر بنگاه اقتصادی و حفظ سهم بازار آن از محصولات و خدمات تولیدی، از دغدغه­‌های عمده هر مدیر کاردان است. بر این اساس، «واحد مطالعات بازار» می­‌تواند در پاسخ به نیازهای متفاوت شرکت‌های خدماتی و تولیدی از جمله شناسایی چرخه­‌های تجاری، پیش­‌بینی روند قیمت­ها، برآورد عرضه و تقاضا و در نهایت اندازه بازار، مدیران را یاری دهد.