منشور اخلاقی ما در پژوهش

 

منشور اخلاقی
یک موسسه پایدار، موسسه­ای اخلاق مدار است. «واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد» به عنوان یک مرکز پژوهشی متعهد و ملتزم به اخلاق حرفه­ای، توجه و تعهد به موارد زیر را حین انجام پروژه­های مطالعاتی و مشاوره­ها در دستور کار خود قرار می­دهد:
     رازداری
     تعالی کیفیت و دقت
     مسوولیت­پذیری و پاسخگویی
     صداقت در بیان نظرات
     بی­طرفی و استقلال
     احترام به حقوق مالکیت معنوی